XML editor

Als je dan toch per se XML met de hand moet bekijken/aanpassen kun je dat volgens mij beter in een tree based weergave doen dan in een text view.

xmleditor.png

In deze interface zijn de elementen, attributen en tekst duidelijk van elkaar gescheiden, voor mijn gevoel beter dan door middel van verschillende kleuren of fonts of zelfs helemaal niet.

Op deze manier is het ook niet meer van belang of het document "pretty printed" is geformatteerd of alles achter elkaar.

De nieuwste versie biedt ook de mogelijkheid om het document te doorzoeken op element, attribuut en zelfs beide.

Ongedaan maken (en opnieuw doen) van de laatste actie is nu ook mogelijk gemaakt.

Gemaakt in Python/wxPython. XML parsing met Elementtree. De getoonde nieuwere versie is met PyQt gemaakt.

source:  https://github.com/albertvisser/axe/

documentatie: /docs/xmledit/