DocTree

Een (andere) manier om notities of wat dan ook te organiseren.

doctree.png

Ten opzichte van Apropos zijn er drie belangrijke verschillen:

Daarnaast heb ik de mogelijkheid ingebouwd om de inhoud op meer dan één manier te organiseren en te kunnen wisselen tussen deze verschillende weergaven - en cut/copy/paste en undo/redo leken me ook wel nuttig.

Gemaakt met Python/PyQT. Er is ook een versie voor GUI toolkit wxPython maar de gegevens tussen die twee zijn niet uitwisselbaar doordat de rich text anders werkt. Ook heb ik undo/redo in die variant nog niet aan de praat.

source:  https://github.com/albertvisser/treedocs/

documentatie: /docs/doctree/