Compare Tool

Het was me ooit opgevallen dat ik verschillende versies van Total Commander configuratiebestanden niet altijd met een tekstvergelijkingsprogramma kon vergelijken. Het bleek namelijk dat de configuratie-items niet altijd in dezelfde volgorde werden teruggeschreven. Maar eenvoudig sorteren gooide alles door elkaar waardoor de samenhang niet meer duidelijk was... daar moest toch wat op te vinden zijn!

Python kent een parser voor configuratiebestanden waardoor het sorteren op een slimmere manier mogelijk is dus inderdaad... daar was wat op te vinden.

compare-tool.png

Ik heb het ook geschikt gemaakt om XML mee te vergelijken en wil meer bestandsformaten waar de volgorde van bepaalde regels of onderdelen niet uitmaakt mogelijk maken.

Gemaakt in Python/PyQt. Gebruikt ConfigParser voor het lezen van ini files en ElementTree voor het lezen van XML.

source:  https://github.com/albertvisser/compare-tool/

documentatie:  /docs/compare-tool/