Find/Replace in Files

Zoek/vervang is vrij algemeen, maar een lijst van plaatsen waar iets gevonden is zie je minder vaak. Dat was de belangrijkste reden om dit te maken toen ik geen zin meer had om UltraEdit a) illegaal en b) überhaupt te gebruiken.

filefindr.png

Om dit tool te kunnen gebruiken bij mijn favoriete editor (SciTE) en mijn favoriete filemanagers op Windows (Total Commander) en Linux (Double Commander) heb ik er ook versies van gemaakt die aan te sturen zijn met een bestands/directory naam of met een lijst van bestanden/directories.

De nieuwste aanwinst is een feature om bij het zoeken in Python source files niet alleen de regelnummers te laten zien maar ook de context (in welke functie, class of methode zit dit).

Gemaakt met Python/wxPython. Toen de PDA nog in zwang was had ik een variant gemaakt die daarop werkte, en inmiddels gaat mijn voorkeur uit naar één die de gui toolkit PyQt gebruikt.

source:  https://github.com/albertvisser/filefindr/

documentatie: /docs/filefindr/