Instrument relocator for LMMS

Momenteel niet veel meer dan een script met een GUI, bedoeld om in het muziekprogramma waar ik momenteel mee werk (Linux Multimedia Studio, een serieuzere DAW is me veel te ingewikkeld) te voorzien in de situatie dat de locaties van files met samples veranderd zijn.

Het controleert voor alle instrumenten in een module waarvandaan ze geladen zijn en biedt de mogelijkheid deze locaties te veranderen, waarna de veranderingen worden teruggeschreven in de module. Tracks die hetzelfde instrument gebruiken worden gezamenlijk gewijzigd.

Op deze manier is het mogelijk om instrumenten te wijzigen zonder de module te moeten openen en het track voor track te bekijken.

../lminstreloc.png

source: https://github.com/albertvisser/lminstreloc/

documentatie: /docs/lminstreloc/