LogViewer

Een poging om een makkelijke manier te maken om server logs te bekijken zonder een andere applicatie op te hoeven starten zoals een file browser, de locatie van de logfiles op te moeten zoeken en eigenogig de logregels te moeten parsen.

logviewer_blue.png

Oorspronkelijk geschreven in php, maar toch maar omgeschreven naar Python. Veel minder allerlei soorten code door elkaar.

Versies gemaakt in drie "micro-frameworks": Bottle, Flask en CherryPy. Hieraan was te zien dat je ook wanneer het framework het niet afdwingt bij een webapp een goede scheiding kunt maken tussen presentatie-, verwerkings- en datatoegangs-logica; een groot deel van de code zit in een aparte module die door alle drie gebruikt wordt. Exact dezelfde code.

source: https://github.com/albertvisser/logviewer/

documentatie: /docs/logviewer/