DocTree

een notitiepagina met een plaatje

Dit tool gaat over notities organiseren. Daarom eerst meer een paar gedachten over dit onderwerp.

(Omdat ik dit gebouwd heb met documenteren van een bepaalde applicatie die ik op m'n werk gemaakt had in gedachten. gaat het meer over ordenen van documentatie - vandaar ook de naam: Doc voor documentatie en tree voor organiseren. Maar dit terzijde)

Notities (en informatie in het algemeen) kunnen uiteraard hiërarchisch georganiseerd worden. Zo wordt het ook vaak gedaan maar volgens mij is dit niet altijd de optimale oplossing. Voornamelijk omdat hiërarchische organisaties statisch zijn, vast liggen. Dat maakt onder andere dat reorganiseren vaak een moeizaam en pijnlijk proces is, en eigenlijk alleen maar leidt tot een nieuwe statische situatie.

Met dit tool wil ik hier verbetering in brengen door het mogelijk te maken de herordende informatie vast te leggen naast de oorspronkelijke ordening, en zonder de informatie dubbel op te slaan. Tevens lever ik wat basis hulpmiddelen voor reorganisatie: de mogelijkheid om items te (her)sorteren op diverse niveaus op basis van de titel, alsook cut/copy/paste en drag&drop van de elementen in de boomstructuur.

De basis eenheid van organisatie is de verzameling van al de notities (of wat het ook mogen zijn). In dit tool correspondeert dat met een bestand. Zo'n verzameling kan worden

  • geladen
  • herladen (bijvoorbeeld om alle aanpassingen sinds de laatste keer opslaan te vergeten)
  • nieuw aangemaakt
  • opgeslagen
  • opgeslagen onder een andere naam

Deze acties zijn verzameld in het "Main" menu van de applicatie:

main menu

Hide is een feature die ik heb overgenomen uit Apropos en NoteTree waarmee je de applicatie met Ctrl-H kunt verbergen in de system tray. Er komt een icon voor in de plaats dat je kunt aanklikken om de applicatie te "herleven" (elke muisknop is ok). Het leek nuttig toen ik het maakte.

Switch Panes kan worden gebruikt om heen en weer te gaan tussen de boomstructuur en de tekst.

De meeste keuzes in het menu kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van toetscombinaties. Sommige dingen kunnen ook gedaan worden vanuit de toolbar (let op de overeenkomstige icons).

toolbar application functions

Notes

De basis onderdelen van de verzamelingen zijn de notitites - niet meer dan stukken tekstmet een titel (bij het aanmaken krijg je de huidige datum/tijd als voorgift). Functies om hier wat mee te doen zitten in het Note menu:

Note menu

Vooruit/achteruit zoals hier genoemd betekent verplaatsen van notitie naar notitie; in de boomstructuur correspondeert dat met naar beneden/naar boven.

Niet in dit menu zit de mogelijkheid om een notitie onder de huidige aan te maken door de titel te "splitsen"; dit is hier beschreven.

Views

Notities kunnen (moeten) worden georganiseerd is wat ik een view (weergave) noem. Bovendien kunnen ze op meer dan één manier worden geordend. Dat is waar het view menu over gaat:

View menu

Bewegen van view naar view betekent visueel dat je een nieuwe boomstructuur te zien krijgt waarin de notities op andere plekken kunnen staan.. Meer over deze manier om de informatie te reorganiseren terwijl de oorspronkelijke organisatie bewaard blijft hier.

Tree

Views zijn gerealiseerd als boomstructuren die zo diep genest kunnen zijn als je maar wilt. Het Tree menu bevat functies die zich hiermee bezig houden, zoals cut-copy-paste en bepalen wat er zichtbaar is:

Tree menu

cut/copy/paste voor delen van de tree kan ook via de toolbar:

toolbar tree functions

Tekst

Notities zijn stukken tekst en daarom zijn er diverse basisfuncties om dingen met de inhoud te doen, zoals copy-paste (and voor tekst is undo/redo ook beschikbaar) - vandaar het text menu:

Text menu

cut/copy/paste for tekstdelen kan ook via the toolbar:

toolbar text functions

Format

Ik heb ook functionaliteit toegevoegd om de teksten op te maken; zie hier


Eens terwijl ik de Linux Mint Software catalog aan het doorbladeren was, kwam ik een applicatie tegen die veel op deze lijkt maar een stuk professioneler aandoet voor mijn gevoel - genaamd CherryTree. Hij ziet er een stuk ingewikkelder uit maar heeft niet dat multi-hierachie dingetje...

Bij het verkennen van wat er allemaal mee kan bedacht ik dat ik nog iets kon inbouwen dat ik compleet vergeten was: