Verlaten


Een verlaten kamer. Een man.
Man
Ik ben alleen.
Een vrouw komt tegenover hem staan.
Man
Nu niet meer. Kom in mijn armen, gij die de schoonheid dezer wereld zijt
Er komt nog een vrouw bij.
Man
Van een triootje maken ben ik ook niet vies
Er komt nog een vrouw bij
Man
Waar drie vrouwen en een man bijeen zijn, begint het geluk.
Er komt een man bij
Man
Ik zie, dat ik hier te veel ben.
Eén van de vrouwen pakt hem bij de hand.
Vrouw
Zeg dat niet. Iedereen is hier even welkom.
Man
O ja? Wie zegt dat?
Vrouw
U moet proberen minder bang te zijn voor waar u bang voor bent.
Man
Ik, bang?
De vrouw loopt van hem weg.
Man
Ik, bang. Hij - hij - hij -
Loopt op de man toe.
Man
Jij -
Man 2
Ik.
Man
Jij hebt het goed bekeken, jij. Met je drie vrouwen.
Man 2
Ik vecht niet. Ik doe niet mee aan die onzin.
Man
Wie zegt dat ik met jou wil vechten? Om een paar vrouwen?
Loopt van de man weg.
Man
Als het wat uithaalde, ja. Dan zou ik het doen.
Man 2
Doe niet zo zielig.
Loopt weg, maar blijft op een afstand staan toekijken
Man
Ik, eh -
Ach, doe niet zo zielig.
Verdwijnt.

2-4-79