Dilemma's


Bart op, verkleed als nar.
Bart
Hooggeëerd publiek Dames en heren. Ik mag zo trots zijn U aan te kondigen het reizend gezelschap Narrewitch. Daar er enige moeilijkheden zijn gerezen rond de bezoldiging van de andere spelers zal ik, eigenaar en spreekstalmeester van deze reizende danstent, de voorstelling in mijn eentje moeten verzorgen. Doch dit moge geen beletsel zijn voor mij, die zich in zeer korte tijd van eenvoudig landman tot gevierd acteur heb weten op te werken! En dan is nu de beurt aan Scapijn om de voorstelling te openen en Uw harten te vermurwen!
hij verdwijnt en komt op verkleed als Scapino. Hij voert een tragikomische dans/mime act op. En verdwijnt daarna, om terug te komen als landman, doet aldus een act vol boertige humor, verdwijnt en keert terug als begenadigd minstreel en speelt.
Heinz op.
Heinz
Vat ziet main ook? Ain kitarrensjpieler!
Bart houdt op.
Bart
Minstreel heet zoiets. U verstoort de voorstelling.
Heinz
Vat! Ies diet ain voorsjtellung! Vat ain verrasjung! Veet oe, iek heb altaid graag so iets bai willen wohnen. Vat fain dat ik oe hier tref! Vat foor ain voorsjtellung is dit?
Bart
Dit is nu theater. Maar wat moet jij hier?
Heinz
Iek kwam so even langs gelopen ja. Iek heb ain hele taid kelopen en noe ben iek so blai dat iek ain echter artiest op main weg tref!
Bart
Waarom blijft u niet thuis in plaats van mijn voorstelling te verstoren.
Heinz
Het sjpait mai so! Echt het sjpait mai, ik vou aileen maar even praten met iemand die iek onderweg tegenkvvam en die allerlai diengen deed die iek nog nooit gezien hat!
Wil doorlopen.
Bart
Ho, maar praten over het vak, daar ben ik altijd voor te vinden hoor! Hee, loop nou niet weg, laten we praten.
Heinz komt terug.
Heinz
Also mag iek oe dan fragen hoe oe hier so toe gekomen bent?
Bart
Nou, dat zal ik je vertellen. Kijk ik heb vroeger bij het reizend gezelschap gewerkt, als temmer uit de getemde feeks, en toen zijn ze zonder mij verder gegaan en omdat ik geen zin meer had in het gerusten landmans bestaan ben ik maar voor mezelf begonnen.
Heinz
En ies dat loik, het theator?
Bart
Het is m''n broodwinning geworden hè? Hee, heb jij geen zin om met me mee te doen?
Heinz
Maar iek kan nieks.
Bart
Dan begin je als manusje van alles, dat is geen probleem. Je leert gauw genoeg wat. Tenslotte heb ik me ook in zeer korte tijd van eenvoudig landman tot gevierd acteur opgewerkt. Ga es even op zij vriend.
tot het publiek:
Bart
En dat, hooggeeerd publiek, was het dan weer voor vandaag! Het reizend theatergezelschap Narrewitch zal volgende keer wederom op een marktplein optreden! Tot ziens! Tot ziens! Zegt het voort! Zegt het voort!
beiden af, Bart buigend.
Govert en Marina op.
Govert
Helena betekent niets voor me. Ze is de moeder van mijn kind, maar ze betekent niets voor me. Ik probeerde haar geheim te bewaren - nee, ik wilde het je vertellen, maar ik kon het niet. Ik was bang je te kwetsen. Het spijt me dat je het zo te weten moest komen, nu heeft het je nog erger gekwetst.
Marina
Dat heeft het zeker.
Govert
Marina, ik ben dronken gevoerd op het kasteel..Ze vertelden me dat jij me op het andere kasteel verwachtte en brachten me naar een donkere kamer waar Helena was. De volgende morgen ben ik weggegaan. Het is de waarheid. Het is de waarheid, maar ik kan je niet dwingen het te geloven als je dat niet wilt. Ik heb mijn zwaard getrokken om Helena te doden toen ik er achter kwam.
Marina
Nou, ''t is fraai hoor.
Govert
Het was niet haar schuld. Drie jaar in dat vreselijke kokende water! Ze was erin getoverd, en ik heb haar gered.
Marina
Je wou me toch niet vertellen dat het allemaal een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Ach ja, haal je schouders maar op, ga er maar bij zitten alsof het je allemaal teveel wordt! Maar ik hè, wat kan ik doen behalve opzitten en pootjes geven en vooral blijven glimlachen, zoals het een jonkvrouw in onze tijden betaamt? Denk je dat ik geen gevoel heb? Jij, ja jij bent een man en een ridder bovendien, jij hebt genoeg vermaak om je van al het andere af te leiden. Het vreet me op, Govert, het vreet me op van binnen omdat ik niks anders heb om aan te denken, omdat ik nergens anders meer aan kan denken! Het minste dat je zou kunnen doen is iets doen, in plaats van daar te zitten jammeren dat het niemands schuld is!
Govert
Wat moet ik doen?
Ik lijk net een verstrooid man die twee dingen tegelijk probeert te doen, iets belangrijks en iets onbelangrijks. Ik voel het als mijn plicht het onbelangrijke te doen. Maar het is zo pijnlijk het is altijd pijnlijk om bemind te worden. Helena houdt van mij, ik hou van jou...
Marina
Wat is dit nu weer voor gezever.
Govert
Ze wil, dat ik bij haar blijf. Ik weet niet waarom ze dat wil, maar ik denk dat ik bij haar moet blijven. Ik mag haar graag, erg graag zelfs. Ik weet niet waarom, na alles dat er gebeurd is. Ik wil haar niet kwetsen. Maar ik kan niet met haar trouwen! Dat komt - dat komt omdat het huwelijk een verbintenis is. Ik ben altijd trots geweest op mijn gegeven woord. En als ik mijn woord niet houd - als ik dat gevoel niet voor haar heb - wel verdraaid, ik heb geen enkele verplichting om met haar te trouwen, gezien dat zij het was die me erin heeft laten lopen. Ik kan niet met haar trouwen omdat ik niet van haar houd. Ik kan haar niet beloven dat ik bij haar blijf, ik kan haar mijn vrijheid niet geven. Ik wou dat ze me niet vroeg onder deze voorwaarden bij haar te blijven, ze zijn vernederend. Ze worden door de omstandigheden voorgeschreven.
Marina
Wat wil je dan?
Govert
Ik weet het niet.
Marina
Ach wat! Je wilt niet hoeven kiezen. Daarom wil je mij niet zien en ga je op reis om heldendaden te volvoeren, laat je door de omstandigheden sturen. Daarom probeer je mensen te bepraten, zodat ze je niet voor die keuzes zullen stellen. Daarom wil ik dat je nu kiest, hier en nu, tussen haar en mij. Daarom zal ik je niet met rust laten, je zult geen moment meer alleen zijn tot je die keuze gemaakt hebt.
Govert
Help me. Ik kan het niet alleen. Het is te moeilijk voor me,
Als een vlieg op stroop ben ik erop af gesprongen. Het ridderschap. Jou. Het doen van een wonder, het redden van een meisje dat jarenlang in kokend water gevangen zat. Maar net zoals bij stroop gaan ook hierbij je pootjes eraan vastkleven. Je kunt niet heen om wat je gedaan hebt. Je kunt er alleen nog maar het beste van zien te maken.
Marina
Alsof het alleen jouw probleem is!
Govert
Ik moet die keuze toch maken?
Marina
En ik dan? Ben ik er plotseling niet meer? Hou ik soms niet van je?
Govert
Ik hou ook van jou Marina. Maar Helena is er ook nog. Ik kan niet doen alsof zij er niet is. Ik hou van jou, maar ik kan Helena toch niet in de steek laten?
Marina
En daarom laat je mij maar in de steek.
Govert
Helena is de moeder van mijn kind.
Marina
Natuurlijk! En ik heb geen kinderen! Zo simpel ligt dat.
Govert
Alsjeblieft, waarom maak je het me zo moeilijk Marina? Ik hou van je, dat weet je.
Marina
Ja, dat weet ik.
Govert
Kun je me dan niet ontzien?
Marina
Jij haalt je zelf al deze moeilijkheden op de hals, lieveling. Jij vraagt van mij, van Helena, van de hele wereld om jou te ontzien omdat jij zo graag dingen doet zonder aan de gevolgen te denken! En wij zouden daarop in moeten gaan? Dat zou het voor jou wel makkelijk maken. Maar voor ons, voor mij? Ik hou van je, ik wil je hebben, moet ik dat dan inslikken, moet ik mezelf te kort doen omdat jij het zo ingewikkeld vindt en liever met rust gelaten wordt? Moet ik me maar voor je opofferen?
Govert
Maar dat vraag ik helemaal niet van je.
Marina
Dat doe je wel.
Govert
Dat is niet waar.
Marina
Ach kom! Wat heb ik je nou de hele tijd proberen te vertellen? Heb je weer eens niet geluisterd. Je zult toch moeten toegeven dat ik gelijk heb.
Govert
Nee, je hebt geen gelijk. Je doet net alsof jij alles zou moeten opofferen om het mij gemakkelijker te maken. Denk je dan dat ik het niet moeilijk heb. Denk je dan dat ik het liefste de weg van de minste weerstand zou kiezen. Denk je dan dat ik om niemand anders geef dan om mijzelf?
Marina
Ach welnee. Ik kan ook wel zien dat jij het niet makkelijk hebt, en als je zegt dat dat komt doordat je om beide kanten geeft, dan wil ik je best geloven. Maar je geeft om een van beide kanten meer dan om de andere, en dus moet je kiezen. Maar jij wilt niet kiezen, omdat je niemand pijn wilt doen. Dat vind ik lief van je, dat je niemand pijn wilt doen. Maar je moet tóch kiezen, en daarom wil je dat een van ons de keuze maakt en zijn aanspraken op jou laat varen. Voor jou de weg van de minste weerstand. Je zegt dat je het vernederend vind om je daden door de omstandigheden voor te laten schrijven - maar je wilt niets liever.
Govert
DAT IS NIET WAAR!!!
woedend af. Marina volgt hem.
Theodoor op.
Theodoor
Ik zie niets ik hoor niets ik weet niets. Ik ben doof en blind. Ik weet niet wat ze doen, en ik wil het niet weten ook. Als mijn vrouw ontrouw pleegt dan moet zij dat weten, Ik wil het niet weten. Ik wil een gestreng hertog zijn, niet een jaloers man die iedereen die hem niet zint uit de weg ruimt. Als, ik herhaal àls mijn vrouw en mijn beste vriend iets met elkaar hebben dan wil ik niet de plicht hebben daartussen te staan. Als gestreng hertog zou ik moeten doen als elke bedrogen echtgenoot, om dat mijn volk dat zou willen. Maar ík wil het niet en daarom wil ik het niet weten en daarom wil ik niet dat zij anderen de kans geven het te weten te komen en het mij onder de neus te komen wrijven. Ik wil niet gedwongen worden hen te berechten. Het is alles zo al pijnlijk genoeg.
Bart en Heinz op.
Bart
Medicijn hier! Medicijn hier! Balsem op de wonde! Laat ons uw ogen strelen en uw harten verwarmen. Wij zijn het reizend theatergezelschap Narrewitch. Clowns, toneelspelers, minstreels en acrobaten! Zegt het voort, zegt het voort!
Bart en Heinz bijna af.
Theodoor
Wacht, vrienden. Misschien dat jullie de ernst aan mijn hof zouden kunnen aanvullen met de luim, die de ernst zo nodig heeft om nog leuk te blijven.
Heinz
Nou oe et zekt, et ies maar ain droeve troep hier.
Theodoor
Precies. Er wordt teveel gepraat en geredetwist en te weinig gelachen. Ik hoop dat jullie daar verandering in kunnen brengen.
Bart
Als ik het goed begrijp worden wij nu ingehuurd om de boel hier te komen opvrolijken? Wilt u dat even zwart op wit zetten, met specificatie van de aard van de werkzaamheden, duur van het kontrakt en niet te vergeten de hoogte van het te ontvangen bedrag. Ik probeer een goed manager te zijn.
Theodoor
Maar natuurlijk. Kom mee naar mijn kantoor.
Theodoor af. gevolgd door Bart en Heinz.
Govert en hofnar op.
Nar
Misschien hebt u het inmiddels gehoord, edele heer, dat de hertog een reizend gezelschap in de arm heeft genomen om uw wandaden jegens hem te laten onthullen. Ik ken ze, zij zijn geraffineerd en zullen u betoveren met hun kunst en u uw geheimen doen openbaren, zodat de hertog het recht zal hebben u uit de weg te ruimen.
Govert
De hertog is mijn beste vriend, en ik de zijne.
Nar
Maar u bent de beste aan zijn hof! Beter dan hij zelf. Een hertog dient toch de beste te zijn aan zijn hof? Wil hij zijn gezicht niet verliezen dan moet hij wel jaloers zijn en u uit de weg willen ruimen. Dat u zijn beste vriend bent doet niet ter zake bij dit soort zaken.
Govert
Nee. Hij ís beter dan ik. Hij is eerlijk, zachtmoedig, rechtvaardig, edel. Maar ik, ik ben een goed vechter, maar een slecht mens. Ik heb mensen gedood door het zwaard, terwijl de hertog niemand zomaar zou doden. Ik heb - nee vriend, de hertog heeft geen reden om jaloers op mij te zijn.
Nar
Maar natuurlijk wel! Waarom heeft hij anders die narrekappen ingehuurd, die beroepsspionnen? Wat doet het er toe wat zijn redenen zijn, hij wil u uit de weg ruimen! Daarom moet u die twee zotten onschadelijk maken voor zij het u doen!
Govert
Ik kan het niet geloven. Laat me alleen, ik moet nadenken.
Nar handenwrijvend af.
Marina op.
Marina
En, heb je je keuze al gemaakt?
Govert
huh?
Marina
Waar ben je van plan de rest van je leven door te brengen, bij haar of bij mij?
Govert
Ik wil jou geen pijn doen...
Marina
Dus je blijft hier.
Govert
Maar hoe moet het met de hertog? Ik wil hem geen pijn doen.
Marina
Hij hoeft er niet achter te komen. hij wil het niet weten.
Govert
Maar Helena? Ik kan haar toch geen pijn doen? Het is toch niet haar schuld dat - dat ze nu - dat ze de moeder is van mijn kind?
Marina
We gaan toch niet helemaal opnieuw beginnen hè?
Govert
Die butler en dat tang van een vrouw van hem, die zijn de schuld- en zij deden het waarschijnlijk ook alleen maar omdat ze dachten dat ze het goede deden. Dat lieve kind verliefd op haar redder, laten we haar een handje helpen... Niemand is de boosdoener. Ik kan alleen maar m''n best doen om iedereen tevreden te stellen.
Marina
Als niemand de schuld is is het enkel een situatie, een kruispunt waarop je moet doen wat je zelf het beste lijkt.
Govert
Het beste ... Als ik zou doen wat ik het liefste deed, als ik enkel en alleen aan mezelf dacht, zou ik bij je blijven. Maar ik kan niet alleen aan mezelf denken. Ik kan Helena niet laten stikken.Ik kan jou niet laten stikken. Ik kan Theodoor niet laten stikken. Ik heb jullie in deze situatie gebracht en ik zal jullie er ook weer heelhuids uit moeten halen. Waarom willen jullie allebei hetzelfde, zonder het de ander te gunnen? Waarom kunnen jullie me niet allebei hebben? Waarom kunnen Theo en ik jou niet allebei hebben? Waarom moet er in godsnaam gekozen worden? Waarom moet het een altijd ten koste van het ander gaan?
Marina
En dan nu terug in de realiteit waar er wel gekozen dient te worden.
Govert
Je zegt, ik wil niet kiezen. Je zegt, ik wil dat jullie het me gemakkelijk maken zodat ik niet hoef te kiezen. Waarom zou ik net mezelf niet gemakkelijk maken en niet kiezen maar weggaan, niet naar haar en niet naar jou?
Govert af.
Marina
Dat kun je niet.
Af naar de andere kant.
Bart en Heinz op.
Bart
Dom, dom dom van mij! Dat ik dit niet had kunnen voorzien. Nu ja, ik had het ook niet kunnen voorzien. Wat jij, Heinz?
Heinz
Iek hat ja gedacht dat wai op ain marktplaatsj optreten sauden.
Bart
Maar in plaats daarvan staan wij hier voor een keur van publiek aan het hof van hertog Theodoor.
Heinz
Ain waar Kotsjgesjenk. Wie hat dat durven hopen.
Bart
Om je de waarheid te zeggen: ik had er best op gehoopt - maar ik had het niet voorzien.
Heinz
lek hat et ook niet gedacht. Laten wai maar ain aanfang maken met de voorsjtellung. Dames en heren, hier ies dan het raizende theatorgesellsjap Narrewitch. Wai zain zeer vereert hier voor u te mogen pptreten en wai zuilen onze oiterste best doen u ain vergenoeglaike avond te beraiden. En dan is nu het woord aan de artiest ien het gesellsjap.
Ze gaan af, verkleden zich en komen terug met een aantal acts.
Bart
Voor de nu volgende toer heb ik een echte ridder uit het publiek nodig. Een echte ridder. Zit er een echte ridder in het publiek?
Govert wordt naar voren geduwd.
Bart
Een echte ridder Eén applausje voor deze echte,dappere, ridderlijke ridder! Heer ridder, we willen graag een raadselspelletje met u spelen of zoals de Britten zeggen een riddle-game. Gelieve de volgende vragen te beantwoorden. In de middeleeuwen kende men het ideaal van de hoofsheid. Kunt u ons iets meer vertellen over de ideaalbeelden van man en vrouw uit die dagen?
Govert
Wat zijn dit voor idioten?
Heinz
Idioten! Hahaha! vel, dat ies maar net vat oe er zelf van vindt ja.
Bart
De tweede vraag. Ook het petrarcisme, dat in de renaissance hoogtij vierde, kende zijn ideaalbeeld, ditmaal met name van de vrouw. Kunt u dit beschrijven?
Govert
Waar hebben die lui het over?
Heinz
Haha dat ies ain goeier! Wat ain typierung van ain ideaalbeeld!
Govert
Zeg staan jullie een beetje met mij te dollen of zo. De wraak van een ridder kan verschrikkelijk zijn weten jullie dat wel, en zeker die van de beste ridder van dit hof! Staat me daar een beetje voor schut te zetten.
Hij trekt zijn zwaard. Hofnar glunderend aan de zijkant op en snel weer af.
Bart
Zo traden wij met het reizend gezelschap eens op voor een koopman, het enige optreden dat ik erbij was overigens, en die vond ons ook niet goed. Hij beweerde dat hij in z'n pink nog wel meer talent had. Misschien is meneer er ook zo eentje? Dan lijkt me dit een ietwat overdreven reactie. U kunt uw kritiek beter spuien door zelf het goede voorbeeld te geven, als u zoveel talent hebt.
Govert
Ik maak jullie af!
Heinz
Wai geven de voorkeur aan ain onaffe sjtaat van zain. Als het zain af ies dan ies die verrasjung er van af.
Govert
Jullie zijn een stelletje droogkomieken die een loopje met mij menen te kunnen nemen!
Bart
Als u het niet leuk vindt dan gaat u maar weer terug naar uw plaats in de zaal! Wij hebben niets tegen u maar als iemand zo vervelend tegen me gaat doen, en mijn act ruïneert dan voel ik persoonlijk een sterke neiging om hem af te gaan staan zeiken.
Heinz
Ik voel persoonlaik meer de draigung van het zwaard. maar iek ben beraid erdoor te sjterben, mits mai ain laatsjte wensj wordt gegarandiert en vervuld. Iek zau graag main leven oit willen leven.
Theodoor op.
Theodoor
Maar mijn beste Govert. Wat sta je je daar nu op te winden. Laat deze lieden toch rustig hun loopje nemen, daar worden ze voor betaald. En als je dan niet wil dat ze een loopje met jou nemen, nou, wat is er eenvoudiger dan uit hun buurt blijven? Kom.
Hij neemt Govert mee weg.
Heinz
Pfoe! Daar brak mai toch even het koude zweet oit. lek dacht, dat ies dat ainde.
Bart
Komkom, never say die, zoals wij duitsers zeggen. We gaan door met de show. Ik ga nu voor u spelen een hofnar die moe thuiskomt van z''n werk, de tv aanzet en dan ontdekt dat die dingen nog uitgevonden moeten worden.
Hij doet het, verkleed als hofnar.
Hofnar op.
Hofnar
Aha! Mij het brood uit de mond stoten hè?
Er ontspint zich een poppenkastachtige vechtscène.
Bart
Stop eens, nar. Als je nou toetreedt tot ons gezelschap, dan kunnen wij jou nooit meer het brood uit de mond stoten en dan komt er een einde aan dit pijnlijke gevecht. Bovendien, nog meer talent in de ploeg kunnen we prima gebruiken.
Ze houden op.
Nar
Goed. Altijd op je eentje werken gaat ook vervelen En laten we dan een andere werkkring gaan zoeken. Ik ben hier wel uitgekeken.
Bart
Jamaar wij niet. En bovendien, afgesloten contracten moet je altijd nakomen, anders krijg je een slechte naam. Maar de voorstelling van vandaag is afgelopen dames en heren.
Ze gaan broederlijk weg.
Theodoor op.
Theodoor
Ho, maar wat is dat nu? Daar verdwijnen de spelers die ons moeten vermaken voor zij ons tevreden gesteld hebben. Terug vrienden, om af te maken waar jullie aan begonnen zijn!
Bart komt terug .
Bart
Maar natuurlijk komen we terug, heer. Ik heb toch niet voor niets gezegd dat we ons aan ons kontrakt hebben te houden? Maar niet nu. We willen nu onze nieuwe kracht inwerken. Wij komen terug! Wij komen terug!
Bart af.
Govert op.
Govert
Theodoor dit is belachelijk! Je kunt die quasi-acteurs maar beter ontslaan. Ze steken de draak met ons, ze trekken zich niets van ons aan, ze houden op als ze daar zin in hebben, er is geen interactie spelers-publiek, dit kan zo niet.
Theodoor
Maar Govert, dat ken ik die arme mensen toch niet aandoen, ze vertrouwen op mij, ze zijn afhankelijk van mij, ik kan ze toch niet zomaar in de kou laten staan, Jij hebt het makkelijk Govert, jij bent alleen maar een ridder, maar ik ben een koning, ik heb een verantwoordelijkheid tegenover mijn onderdanen! Jij kunt zeggen ontsla ze, maar ik kan ze niet ontslaan.
Govert
Ontsla hen of ontsla mij.
Theodoor
Je mag mij zo''n beslissing niet opdringen, dat is jouw verantwoordelijkheid en dat weet je! Je weet dat ik van jou houd maar je mag geen misbruik maken van je beste vriend-zijn om mij misbruik van mijn macht te laten maken! Je mag mij niet in die verwarring brengen, jouw verantwoordelijkheid als mijn beste vriend is dat je mij niet het conflict opdringt tussen handelen als de persoon didiv class= spraake ik ben met al zijn relaties en de koning die ik ben! Waarom wil je dat ik je ontsla?
Govert
Ach, vergeet het, ik meende het niet. Het spijt me. Ik weet het allemaal niet meer de laatste tijd.
Govert af.
Theodoor
Wat is er toch aan de hand allemaal? Iedereen doet zo druk en verward de laatste dagen.
Marina op
Marina
Theodoor! Wat gebeurt er? Waar is Govert? Heb je hem weggestuurd?
Theodoor
Nee.
Marina
Wat is er dan? Waar is hij heen?
Theodoor
Is hij weg dan? Hij wilde dat ik hem ontsloeg of de artiesten. Daarna wist hij het niet meer. Ik zei dat hij me niet voor die keuze moest stellen, en toen wist-ie het niet meer en ging weg.
Marina
Weg! Waarheen?
Theodoor
Dat kan ik toch niet weten.
Marina
Ik snap het al! Dat wicht, die Helena. Daar is hij heen!
Theodoor
Hij wil z''n zoon natuurlijk weerzien. En Helena zelf.
Marina
Hij knijpt ertussen uit! De grond wordt hem hier te heet onder de voeten.
Theodoor
Hij wond zich wel erg op over de artiesten.
Marina
Theo, je moet ze ontslaan. Govert is natuurlijk weg omdat zij hier rondhangen. Je moet ze ontslaan, Theo, ik wil dat hij hier weer terug komt!
Theodoor
Begin jij nou ook al?
Marina
Je weet best dat Govert weg is vanwege hun, en dat je ze zal moeten ontslaan om hem hier weer terug te krijgen. Maar je wilt niet dat het tegen je gezegd wordt, dat je echt voor die keuze gesteld wordt. Nu kan je nog denken iedereen vindt het wel best zo. Waarom vind je die artiesten eigenlijk belangrijker?
Theodoor
Waar moeten ze dan heen?
Marina
Lui als zij vinden altijd wel ergens werk. Maar Govert, een man als hij zo is er geen tweede.
Theodoor
Misschien moet ik het dan maar doen.
Theodoor af.
Marina
Zo, nu zal hij wei terugkomen en dan zal hij eraan geloven dan zal hij z''n keuze moeten maken.
Marina af.
Bart, Heinz en Nar op.
Bart
En hier is dan weer het reizend gezelschap Narrewitch met een geheel nieuw programma. We zijn helaas onlangs ontslagen als hofentertainers van hertog Theodoor maar wij zetten onverdroten door op de lange weg naar roem en onsterfelijkheid!
Ze doen hun voorstelling. Govert op.
Heinz
Daar ies hai weer, die doldrieste ridder met zain zwaard dat zo los ien die sjede ziet!
Govert
Wees niet bang, vrienden, ik kom me bij jullie aansluiten, als jullie dat goedvinden. Ik kan niks, maar ik wil niks meer met het wereldje van het hof te maken hebben. Mijn zoon, wonder boven wonder de reinste ridder van de hele wereld geworden, heeft de Graal gevonden en is ten hemel gevaren; zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd terwijl de hertogin me voor de keuze stelde haar of haar; ik heb pijn in mijn hart om de vrienden die ik achterlaat, die me nooit weer zullen zien, maar ik kan niet anders. Ik kan hen niet langer kwellen met mijn aanwezigheid. Ik ben nooit een goed mens geweest in mijn relaties met anderen, misschien lukt het me een goed mens te zijn in het amuseren van anderen.
Bart
Nou, dat lijkt me uitstekend voor een tragisch acteur om vanuit te gaan. Het is alleen wat vervelend dat onze voorstellingen altijd voortijdig afgelopen zijn.
allen af
Marina en Theodoor op.
Marina
Theo, dat kan toch niet? Govert is nou al een paar jaar niet meer komen opdagen. Dat is toch niets voor hem?
Theodoor
Dat moet dan betekenen dat hij iets heel belangrijks heeft gedaan. Zijn vrienden verlaten. Het is heel moeilijk om dat te doen, om die beslissing te nemen.
Marina
Moeilijk? Hij is naar Helena gegaan en heeft ons vergeten.
Theodoor
Helena heeft een paar jaar geleden zelfmoord gepleegd. Wist je dat niet? Hij is ons niet vergeten, Marina, dat geloof ik niet. hij heeft een hele goede reden gevonden om ons niet meer te bezoeken, daar ben ik van overtuigd.
Marina
Theo, ik moet je iets opbiechten. Ik -
Theodoor
Al is hij nu weg en komt nooit meer terug, ik wil het niet weten, Marina. Je kunt het nu in alle rust voor je houden, zonder angst dat het wordt ontdekt.

4 november 1978 albert visser.