Geknipt Proza 1977


Flipje Tiel
onder de gouden zon in het land van Lek en Linge
gedijen grote donkergroene doodverklaarde dingen
jam, gelei en vruchteninmaak fabriceert met daar
alle soorten puur natuur gezond en lekker maakt men klaar
en aan tafel in de huizen van de stad geniet men maar
uit de ban van de ring
"Beter dan dat alles zwart wordt
is het dat het mooiste vergaat
als prijs voor de verdelging van het kwaad
beter dan dat het duister heerster wordt
is het dat de besten sneven
opdat de minderen in vrede kunnen leven"
ze zeggen, moed kun je je in
drinken
maar dat heeft geen zin
als je jezef in de zuiderzee ziet zinken
als je gewoon te schijterig bent
om net te doen als een grote sterke vent
maar dan weer hier en dan weer daar bent
met mensen kletst maar niemand je echt kent
omdat je voordat ze dat gaan kunnen allang weer weg bent
Relaxend bij een kopje thee
en een dubbele boterham
denk ik aan mijn vriendje Piggelmee
die laatst bij me kwam
hij zei je mag drie wensen doen
die ik niet vervul
want al dat gedoe over wensen doen
vind ik maar flauwekul
en zet die teringradio uit
die stoort me bij mtn werk hier
ik speel tegenwoordig toverfluit
en hoor mezelf niet met die herrie
ik zette toen de radio uit
en heb hem nu weer aan
want ik, ik speel geen toverfluit
maar eet een sappige banaan
hello baby, I'm kind of figuring it out
een vriendschap komt nooit alleen
want als je iemand kent
en vaak samen bent
word je vanzelf gauw vriendjes met de vriendjes van je vriendjes
en als je dan verder denkt
dan kom je vanzelf gauw op de inval
dat als je geen vriendjes hebt
of niet zo vaak met ze klept
je er ook niet meer kunt krijgen
en dit is waar ik mee zit
want de mensen die ik ken
kennen de mensen die ik ken
goed
maar de mensen die ik ken
ken ik niet goed
en dat is heel vervelend
als je meer mensen wilt leren kennen
kort
en klein
is wat mijn ideaal zou moeten zijn
want kort
maar krachtig
is zoveel beter dan dat eindeloss gerijm
als ik wist wat liefde was
wat zou ik hier dan nog schrijven?
als jij wist waarom ik schreef
zou je...
maken dat ik niet meer schreef?
een klont kandij achter de kiezen
en een puike plaat op de pick-up
een boze bui pakt gauw z'n biezen
dankzij het geluk dat ik geniet
gaat het goed dan gaat het zo
nog een gedicht op een VU-bord
de witte kruisen op je huid
doen me denken aan een bruid
het krijtje in m'n hand
doet me denken aan een man die
met een enkele streep
de maagdelijkheid doorbreekt
van jouw ongerepte groen
soms denk ik wel eens
niks
of probeer dat tenminste
improvisatie op stemming in kwarten en een terts
Eerst Alle Dagen Groene Bonen Eten
ook al zijn ze blauw, ik wil het niet weten
zure bom, wat maal ik erom
de weg is niet recht, de weg is krom
de mensen zijn niet slecht, de mensen zijn dom-
meen ik dit echt-
gehouden moet er bij gez.egd
op een typmachine
lang geleden
deed ik het ook zo-
toen schreef ik verhaaltjes
later
deed ik het weer zo-
toen werd het een mooi gedicht
nu
doe ik het weer zo-
en maak ik er dit van
was wat ik dacht
toen ik weer eens een typmachine
onder m'n vingers had
schrijvers
zijn op de een of andere manier overtuigd
van de zin van hun schrijven
anders schreven ze niet
zelfmoord pleeg je
als je op de een of andere manier overtuigd bent
van de zinloosheid van je leven
anders durfde je niet
alleen ik
weet niks beters dan dit gelummel
en onzinnig geschrijf
anders deed ik wel wat anders
life is like a landslide
it takes you down to the lowest point
who can take you up again?
it takes a giant you think
and when that giant gets around
you think she's gonna stay
but she slowly fades away
because you just don't see each other every day
geobsedeerd
door wat hij niet kon
leefde hij
een land dat zijn helden niet eert
is dood
een land dat zijn helden niet verguist
leeft niet
het leven is een schouwtoneel
elk speeit zijn rol en krijgt zijn deel
de regisseur die ziet men niet
ale hij bestaat is hij een hoge piet
misschien zijn wij akteurs hem zelf
bepalen wij tesamen heel het spel
maar ach, wie weet hoe waar dit is
misschien blijkt bier slechts paardepis
identiteitscrisis
vraag me niet, o vraag me niet
wie of ik wel ben
ik zeg het niet, ik weet het niet
ik die mezelf niet ken
je hoort mijn naam wel noemen en
misschien mijn werk wel roemen maar
temidden van de bloemen ben
ik eerder een distel dan een orchidee
zie me niet en hoor me niet
doe of ik er niet ben
ik wil het niet, ik durf het niet
ik die mezelf niet ken
je ziet me wel eens schreien en
je ziet me me vermeien maar
temidden van de keien ben
ik slechts een kleine kiezelsteen
verkwisteritis
wat staat ge aan de bierkast
gaan daar uw duiten heen
is 't waar dat ge uw geld verbrast
als zuipschuit nummer 1
wat hangt ge aan de flipperkast
gaan daar uw kwartjes in
is 't waar dat ge uw geld verbrast
al zonder kansen op gewin
wat staat ge aan de voetbalkast
zijn daar uw kwartjes voor
is 't waar dat ge uw geld verbrast
ge laat toch alles door
wat staart ge in een lege geldkist
zijn nu uw guldens weg
zeg niet dat ge het nimmer wist
geen dief, gijzelf nam 't weg
dichter zijn
intenser te leven
dan de meeste
mensen is misschien een zegen
maar niet zo oppervlakkig
kunnen leven als de meeste mensen
is vaak ook een vloek
eenzaamheid
lijkt vrijwel niet
op gezeliig een spelletje ganzenborden
behalve dan
dat je in de put zit
te wachten tot je wordt verlost
dreunen-
de slagen op een soortement gong, kreunen-
de magen hadden last van hong-
er en zij steunen de vrager in zijn
strijd voor de kong terwijl hij
in zijn ijver een mahjong aan zijn
neus voorbij laat gaan
de maan scheen in de nacht
en wat gebeurde had ik nooit verwacht
maar aan gedacht
als iets dat pracht
vol was en ver verwijderd
van alles dat er met mij maar
kon gebeuren
de klok sloeg middernacht
en net toen ik me had bedacht
niet verder vond de kracht
om langer nog te blijven
toen, toen was daar jij en
pingele pingele pom
de klok sloeg half acht
ik werd wakker in jouw bed en dacht
wat ben jij lief en zacht
gollem (maar dan zonder ring van macht)
ssstomme werelds!
je leerts me je te haatsen
iss dta ssoms wat je wilts?
waarom lach je eigenlijk?
ik weet het niet
misschien omdat je anders janken zou
volle maan en goedkope symboliek
vinden in mijn werk geen evenknie
maar pils daar ben ik altijd voor te vinden
ook heb ik allerhande vrinden
ik wou dat ik een beestje was dan deed ik wat ik kon en kon
ik niet moeilijk doen en had ik niet
met mensen te maken behalve dan om
door ze weggejaagd te worden
nu hoeft dat niet
ik blijf van te voren al weg
Frans:
uitspraak van een kennis
het is best lekker weer
als je niet naar de zon kijkt
want die is er niet
sprakeloos
ik wou dat ik wist wat ik wou zeggen
ik wou
ik wou
ik wou
dat je dichterbij was
ik kan wel zeggen dat ik van je hou
(ik hou van jou
dat is geen loze kreet
al zegt iedereen het
ik meen het)
maar zo intens als ik het voel
kan ik niet uitdrukken in alleen woorden
ik wou
het je schrijven maar dat gaat dus niet
ik wou
ik wou
ik wou
dat je hier was
of ik daarginds bij jou
behalve wagens met vier wielen
waaraan je je het vijfde voelt
zijn er ook wagens met drie wielen
zucht