Geknipt Proza 1974


zinnig
diepzinnig
gaat me te hoog
fijnzinnig
verwarmt m'n hart
scherpzinnig
tovert een glimlach
onzinnig
is ook zinnig
de honderdduizend
na honderd duizend pogingen
honderd duizend houdingen
lig ik eindelijk goed
na nog eens honderd duizend pogingen
honderd duizend overpeinzingen
schrijf ik 1 zin
meer heb ik niet te schrijven
kort
en klein
is mijn sterkste punt
lang en breed strandt als ik zover ben
als ik niet zo in de stemming ben
één zin of drie, misschien een halve bladzij
de rest is toegift, dom geklets
een sfeertekeningetje, de oogst van een middagje toeven aan de oever van een Drents ven
vredig is het ven
en stil, om me heen klinkt geen geluid.
de gouden zon boven, het zwarte water voor me,
het gele verdroogde en het groene groeiende gras,
de wolkenvolle blauwe hemel hoog en ver en hier
af en toe een plons:
decor voor de lustige bedrijvigheid op het water.
een eend, een jonge meerkoet -
een plons -
een vliegje, een kikker, een libel, een zuchtje wind,
een lome rimpel in het water: de spelers.
een zalige stilte onder het hemelgewelf
en af en toe een kreet of een machine ver weg
de geruisloosheid van mijn pen op het papier verstorend -
nog een plons -
voortschrijvend terwijl ik geniet van een rust die ik maar zelden
vind: alleen in de vakantie
Ik ging studeren. Dit zou zich kunnen afspelen tijdens het college lopen...
zacht murmelt de mompelbeek
hard tikt het krijtje op het bord
zacht verdrink ik in het zen van jou...
plots verdroogt de bedding -
zit ik op het droge -
ijverig schrijf je op wat die zak nou weer gezegd heeft
genesis
monaden
gonaden
magneten
gameten
pappa
sperma
mamma
dik
ik
pro memorie
Dat ik psychologie studeerde is mogelijk een beetje te merken in de gedichten die ik in die tijd schreef
ik onthou niet
wat je zegt
want ik vraag het weer
en je zegt het nog eenkeer
en de volgende keer vraag ik het weer
want ik onthou niet wat je zegt
ze noemen dat rehearsal met een mooi woord
dat "increases the transfer from STM to LTM" -
in gewoon Nederlands: bij herhaling is de kans groter
dat je iets langer onthoudt -
ik ben dus memorisch een tikkeltje gestoord
maar maar gedeeltelijk!
want ik onthou wel wat die knakker zegt
over onthouden wat een ander zegt
ik onthou niet wat je zegt.
experimenteren (of ook wel: vivisectie)
fenomenale
hoge aktiepotentialen
zenuwbanen slaan aan't malen
stoppen in de hersenschors slaan door
wat gebeurt er? is dit moord?
welnee
overstimulering
axiomatische herformulering
het onderzoek gaat mis
nou dat weten we dan weer
voor de volgende keer
elke keer weten we meer:
experimenteren is leren