Aanleidingen tot nadenken

 
 

"If only the world would just listen to me!"

images/gek.jpg
 
 

Science-fiction

Iemand kwam op een gegeven moment aan met een boek van ene Lloyd Biggle Jr., "De Tijdcapsule", dat moesten we toch vooral lezen.

Wat me in SF vooral aansprak was het spelen met ideeën en vooral het uitwerken ervan.

Favoriete auteurs:

  • Isaac Asimov
  • Jack Vance
 

Maatschappijleer op de middelbare school

in het kader van de mammoetwet werden we uitgedaagd hiermee bezig te zijn - moet ik nog wat meer over uitweiden

 

Wetenschapsfilosofie op de universiteit

Op de universiteit waar ik zat hadden ze zich vanuit hun Christelijke achtergrond verplicht om alle vakken te voorzien van een filosofisch/levensbeschouwelijk sausje. En daarbij kwam iets als wetenschapsfilosofie ook om de hoek kijken. - ook iets om nog eens nog wat meer over uit te weiden

 

Mijn studie psychologie

Hoe mensen in elkaar (zouden kunnen) zitten

Tijdens mijn studie psychologie moesten we voor het vak Persoonlijkheidsleer een scriptie maken over een persoonlijkheidstheorie. De benaming "Theory of personal constructs" en wat erover geschreven werd in het studieboek sprak me wel aan, het was bovendien een van de minder populaire onderwerpen (dus meer kans om iets origineels over te schrijven). Ik dook er lekker helemaal in en kocht gelijk een aantal boekjes erover.

Mijn voornaamste bijdrage aan het werkstuk ging over het onderwerp "gevoelens" dat volgens de anderen helemaal niet door hem behandeld werd, waar ik het helemaal niet mee eens was, omdat hij volgens mij gewoon de fundamentele scheiding tussen verstand en gevoel niet aanbracht die andere theorieen schijnen te moeten maken. Ik ben mijn kopie van het werkstuk helaas kwijt, vond de tekst bij herlezen ook niet zo sterk, maar de strekking onderschrijf ik nog steeds.

meer lezen...

 

Lezen in het algemeen

Hoe de wereld in elkaar (zou kunnen) zit(ten)

Robert M. Pirsig

"Zen and..." werd alom geprezen, paste ook erg goed in een post-hippie, anti-psychiatrie sfeer waar ik toen in zat (One flew over the cuckoo's nest was toen ook erg populair)

meer lezen...

 

Carlos Castaneda

En ja, ik was net-niet-hippie genoeg om veel over "De lessen van Don Juan" te horen. Ik had er op de middelbare school al voorzichtig van gehoord en nu ging ik het dan gewoonlezen en kocht successievelijk alle boeken. Misschien ben ik wel een van de weinigen die de serie tot het eind toe is gaan lezen. Maar wat ik hier nou van geleerd heb?

 

Bhagavad-Gita

Zoals ik het meende te begrijpen hadden mijn ouders zich aan de deur dit boek aan laten smeren om eens rustig door te lezen en er wat van te vinden. Ik mocht het van ze hebben en heb er wat van gelezen in de periode dat ik veel met de trein op en neer moest. Ik vond "onthechting" wel een mooi idee (het - of aanverwante dingen zoals gemoedsrust - kwam ook naar voren in andere dingen waar ik mee bezig was)

 

The Prince

Op de achterflap van Harry Harrison's "Doodsstrijd op..." boeken kwam ik de term Macchiavelliaans tegen en dat maakte me benieuwd naar wat die man nou echt had geschreven. Dat gold ook voor de Koran. Beide boeken (of althans de betaalbare versie ervan) kon ik op dat moment alleen maar in Engelse vertalingen vinden.

 

(iederwijs) onderwijs

 

Middelbare school

Ja, daar al had ik allerlei ideeën over hoe het wel zo moeten (voor een deel ingegeven omdat je redenen zit te verzinnen waarom naar school gaan niet leuk is)

 

Maria Montessori

Ik had natuurlijk al van alles over deze mevrouw gehoord, bij een collega student eens wat gebladerd in een boek van haar maar dat waren me wat te zemelige, godsdienstige passages. Een boekje over haar leven en werk dat ik later kocht bleek wat leesbaarder.

 

Opleiding docent dramatische vorming

We hadden hier een vak "visie", waar ik me graag met hart en ziel in stortte.

In het tweede jaar van de opleiding begonnen we met stage lopen (een halve dag in de week) en samen met wat anderen kwam ik terecht op een Jenaplan school

 

Iederwijs onderwijs

In het Jenaplan ben ik later behoorlijk teleurgesteld, we troffen een school waar ze (misschien) wel wilden, maar veel bleven steken in goede bedoelingen en lippendienst. Onze oudste is daar bijna vastgelopen, ging later naar een "normaal" gymnasium en liep daar echt vast. En toen deden we deze ontdekking... en het voelde alsof ik thuiskwam: dit leek op wat ik in m'n eigen middelbare schooltijd al bedacht had (maar dat weet ik nog steeds niet zeker, want wat ik daarvan opgeschreven hebt ligt nog steeds ergens in een mapje ergens op zolder).

meer lezen...

 

terug naar de indexpagina volgende episode

content and layout created 2010 by Albert Visser contact me