Probreg: menu structuur

In het File menu zit een klein verschil tussen de XML en de SQL versie, dit heeft mede te maken met het verschil tussen het gebruik van respectievelijk aparte fysieke databestanden en aparte tabellen in een database:

file menu xml version file menu sql version

De print optie in the menu geeft twee keuzes:

print options

Het settings menu is voor beide versies hetzelfde

settings menu

Op applicatieniveau zijn de volgende instellingen bedacht:

application-level settings

ze zijn alleen nog niet gerealiseerd...

Per project hebben we de volgende instellingen:

project-level settings

De menukeuzes leiden naar de volgende dialogen:

show/change tab titles

Hier kunnen alleen de namen worden gewijzigd omdat het aantal schermen (tabs) vast staat , evenals de volgorde.

show/change issue types show/change statuses

Bij deze twee kunnen de soorten acties zowel als de mogelijke statussen naast gewijzigd ook worden toegevoegd en verwijderd. Ook kun je de volgorde veranderen waarin ze worden gepresenteerd.


Het Help menu bevat opties om een "about box" te laten zien en een lijstje met sneltoetscombinaties:

help menu about box keyboard shortcuts overzicht