Probreg

Dit is een (uitgebreide) PC-versie van een applicatie die ik oorspronkelijk in een scripttaal op het mainframe gemaakt heb en die in de basis bedacht is door mijn toenmalige teamleider. Het startscherm van deze oerversie van een "issue tracker" geeft een overzicht van alle tot nu toe geregistreerde issues.

tab 0: list

De oorspronkelijke variant gebruikt een XML bestand om de verzameling issues op te slaan. Dat betekent dat je de applicatie kunt opstarten met een bestandsnaam of, als je dat niet doet, er een kunt kiezen met behulp van een file selector. De nieuwere variant gebruikt dezelfde SQL database die de web versie ook gebruikt, en daarbij geef je niet een filenaam op maar een project/applicatie naam. ook deze kun je kiezen met een selector:

startup dialoog sql versie

Verder is er uiterlijk niet heel veel verschil tussen de twee varianten. Een daarvan is het aantal kolommen in het lijst scherm:

kolommen in de xml versie kolommen in de sql versie

Ook staat in the titelbalk van de XML versie de bestandsnaam, terwijl daar in de SQL versie de project name staat.

Welke gegevens getoond worden en hoe kan beinvloed worden met behulp van sommige knoppen onderaan het scherm.

Eén ervan opent een selectie dialoog:

selection options

Een andere opent een sorterings dialoog. Dit moet het mogelijk maken om op meer dan 'één kolom te sorteren (anders kun je gewoon op de kolomtitel klikken) maar dit werkt nog niet in de XML variant..

sort options

De menus zijn grotendeels hetzelfde voor beide varianten en zijn hier verder toegelicht.

De andere pagina's hebben in de beide varianten dezelfde layout, meer hierover hier