Over de wereld om mij heen

Als je goed kunt koken ben je kennelijk in staat om te weten wat anderen lekker vinden.

"Keukens" zijn ontstaan om dat voorspelbaar te maken zodat je niet meer hoeft te gokken en hopen dat het in de smaak valt: leer de mensen wat ze lekker moeten vinden en als je dat kan maken versta je je vak.


The problem with blogging about things you do / things you find out is that getting descriptive after doing things is like doing it twice - which seems a waste of time because that time would be better spent doing new things. Possibly blogging, like documenting, works only if you do it while doing what you're describing - then the only extra work would be the actual publishing activities. But that's not how you do things...


Samen leven betekent volgens mij: hier wat inschikken, daar wat ruimte krijgen Het lijkt meestal ingevuld te worden als: vechten om niet meer te hoeven inschikken


overleven is geen instinct, het is een aangeleerde gewoonte - gezien de moeite die je tegenwoordig moet doen om fatsoenlijk dood te mogen gaan is het misschien wel de weg van de minste weerstand (13-8-13)


Evolutie is niet "Survival of the fittest", maar "Extinction of the unfit". Als het dat eerste was zou er uiteindelijk maar één soort overblijven, en onderweg veel minder dan er nu zijn.


Het lijkt erop dat het begrip gelijkwaardigheid uit de hand is gelopen - het is begonnen als een tegenbeweging, om te propageren dat niemand minder is dan een ander, maar het is ontaard in het ontkennen dat iedereen verschillend is (17-3-2013)


maybe because from early on we are taught "life sucks, deal with it" so much, we are actually learning to "make it suck"?


misschien een mooi thema voor beter onderwijs: we moeten af van het "leren langs een tijdlijn"


"The map is not the terrain"

Hoe het terrein eruit ziet bepaalt hoe de kaart eruit ziet.

Uit de kaart kun je dingen afleiden over het terrein.

Maar dat betekent niet dat je door de kaart te veranderen zomaar ineens het terrein kunt veranderen.


Iemand kan me vast wel vertellen waarom school goed is voor de samenleving (opleiden van nuttige leden ervoor of zoiets) maar kan iemand me vertellen waarom school eigenlijk goed is voor de kinderen die er heen gaan? (17-6-2008)


verandermanagers schrijven vaak de continuiteit uit de vergelijking. Terwijl continuiteit nou juist is waarom een bedrijf wil veranderen...


Marketing-technisch gezien is een jeugd absoluut geen goede reclame voor het leven...


newest - newer - older - oldest