Waarom faalt het onderwijs steeds vaker?

Zelfs vanuit de bekrompen definitie dat onderwijs bedoeld is om mensen intellectuele kennis op te laten doen kun je constateren dat het onderwijs steeds vaker faalt.

Vanuit bovengenoemde visie/definitie kan de kritiek op alternatieve onderwijsvormen zijn dat ze er zaken bij willen halen - maatschappelijke verantwoordelijkheid, leren in een groep te functioneren e.d. - die "niet zijn waar onderwijs voor bedoeld is".

Maar ik denk dat met een veranderende samenleving het juist het niet (meer?) leren van dat soort zaken de effectiviteit van onderwijs volgens de bekrompen definitie in de weg staat.