Over wetenschap

Taalonderwijs is eigenlijk raar. Want de taal ontwikkelt zich en iets waar je de ene keer van leert dat het goed is, kan de volgende keer fout zijn. dat komt onder andere door "officiele spelling" en dat soort zaken.

Dat maakt taalwetenschap ook tot zoiets raars. Ik denk dat wetenschap er over het algemeen moeite mee heeft als iets zich ontwikkelt terwijl het bestudeerd wordt. En dat is wat er met taal wel gebeurt. En dat is wat er met mensen nog sterker gebeurt. Dat maakt psychologie en pedagogie ook nog zoveel raarder als taalwetenschap.

Tenminste, als je er een wetenschap van maakt zoals natuurkunde, die toch een verzameling vrij statische te bestuderen zaken bestrijkt.

Maar ik denk dat je bij het "wetenschappelijk maken" van dit soort disciplines "een metaniveau terug" moet.