Over sociaal gedrag

Hoe leer je iemand om sociaal te zijn/doen? Ik vraag me af of dat wel mogelijk is. Je kan het ze afleren, dat wel. en dat is prcies wat scholen en clubs en groepen vandaag de dag doen. Mensen - en vooral kinderen - hun sociaal zijn te laten verliezen.

Dat is te zeggen... in hoeverre wordt sociaal gedrag in die omgevingen beloond? Het is DOCIEL gedrag dat beloond wordt, gedrag dat het groepsproces ondersteunt - maar wat is het groepsproces? Een groepsproces is niet noodzakelijk een sociaal proces waarin iedere deelnemer aan bod en aan z'n trekken komt. De processen op scholen en clubs zijn dat zeker niet, daarvoor speelt daar het doel of de gerichtheid teveel een rol. Want vanuit die gerichtheid moet er teveel over zaken die er spelen heen gewalst worden.

Laten we wel wezen, de meeste groepen waar we aan deelnemen bestaan uit willekeurig bij elkaar geraapte individuen van wie niet bekend is of ze in staat zijn samen het doel te bereiken. Maar aan het proces dat nodig is om deze mensen in staat te stellen samen een doel te bereiken - laat staan het gestelde - wordt nooit aandacht besteed.

Er wordt altijd maar weer stilzwijgend verondersteld dat we dat allemaal al kunnen. Maar waar hebben we dit dan mogen leren? Want samenwerken betekent eerlijk geven en nemen, dat is niet alleen maar sociaal gedrag.