Over respect en "natuurlijkheid"

Oorspronkelijk geschreven op 10/03/2016 - 21:01

Tijdens een gesprekje afgelopen weekend kwam ter sprake dat het dragen van een sluier een teken van respect van een vrouw was tegenover haar man, dat ze het de moeite waard vond om hem te laten zien dat ze andere mannen niet in verleiding wou brengen. Ik vroeg me toen af of mannen niet het respect tegenover een vrouw hoefden te tonen om niet in de verleiding te komen of daaraan toe te geven maar daar werd nauwelijks op gereageerd voor mijn gevoel dus daar bleef nogal wat frustratie hangen - waarom zou de ene helft van de mensheid wel respect moeten tonen voor een andere helft die dat niet hoeft?

O nee er kwam wel reactie: dat dat nu eenmaal de natuur van mannen was... voor mijn gevoel wordt het argument "het is volgens de natuur" van stal gehaald als je niks beters meer te berde hebt te brengen, mogelijk vanuit het idee dat er dan niets meer tegenin te brengen valt omdat aan de natuur niet te tornen valt (wat zijn wij dan allemaal aan het klooien met een "maakbare werkelijkheid"?). Want bij bijvoorbeeld leeuwen gaat het ook zo, werd zelfs ter tafel gebracht... ik vraag me dan echt af: wat verklaart dat?

Ik bedacht me later nog iets: stel dat het dat niet is, maar een geïnstitutionaliseerde poging om vrouwen die door mannen leijk gevonden worden gelijke kansen te geven met vrouwen die door mannen mooi gevonden worden. Ik herinner me een verhaal uit de bijbel waar iets soorgelijks gebeurde (Jacob en Lea en Rachel), op een iets andere manier weliswaar. Misschien is dat nog wel kwalijker: het er van uitgaan dat schoonheid zo belangrijk is - laat ze dat waanidee maar eens afleren. Maar ook daarbij komt dan weer dat "natuurlijk" argument om de hoek: schoonheid zou een aanwijzing zijn voor een betere partnerkeuze, één waardoor je beter zou kunnen "overleven".

Ten eerste heeft de menselijke soort het helemaal niet zo krampachtig nodig om te overleven, tenzij er allerlei rampen gebeuren zullen we dat heus wel; ten tweede geef je door niet meer zo op de traditionele overlevingskenmerken te letten andere eigenschappen van je soort de kans die misschien even goed of beter zijn voor dat overleven (verstand in plaats van kracht of schoonheid) en als dat niet "natuurlijk" of "evolutionair wenselijk" is dan weet ik het ook niet meer; ten derde vind ik het gewoon belachelijk om op basis van een vrij willekeurige redenatie laakbaar gedrag goed te preten en een groot deel van je samenleving uit te sluiten of tot tweederangs medemensen te degraderen.