Over filosofie

Oorspronkelijk geschreven vóór 15/12/2013 - 13:12, reagerend op mijn reactie op iets in Zen and the art of motorcycle maintenace, waar het woord "filosofologie" ook vandaan komt

"Filosofologie". Gewichtigdoenerij, omdat filosofie zelf eigenlijk is wat iedereen automatisch doet: zich ideeen vormen over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Hoeveel grote filosofen zullen er niet tot in der eeuwigheid onbekend blijven omdat ze nooit de moeite hebben willen of kunnen nemen om hun gedachten vast te (laten) leggen? Neem Socrates. Zouden we ooit zoveel over hem hebben geweten als Plato er niet geweest was? Of al die andere gasten: Kant, Rousseau, Descartes... als ze niet de zelfoverschatting hadden kunnen opbrengen dat hun wereldbeeld iets was om aan het nageslacht door te geven, dat ze iets belangrijks te melden hadden, zouden we ze dan kennen? En waarom mogen wij dat dan ineens niet meer, onze eigen denkbeelden naar voren brengen? Toen ik op de universiteit zat was filosofie geen doe-vak zoals de naam suggereert, maar een weet-vak. Als je naar de kunstakademie gaat moet je kunstgeschiedenis doen en technieken leren, maar je moet ook tegelijkertijd aan het maken, aan het scheppen. Bij filosofie: niets daarvan. Niet zo vreemd, want hoe onderwijs je mensen iets dat ze van nature doen? Je kunt ze hooguit bijbrengen dat wat zij te bedenken hebben ook de moeite waard kan zijn, en dat is even een partij gevaarlijk!