Een vrijgevochten mens


vrijgevochten1.jpg
↓ Transcript

1.
EEN VRIJGEVOCHTEN MENS
heb ik altijd al willen ontmoeten, maar ik heb nooit de kan gehad.
Dus heb ik er zelf maar een bedacht:
Andreas Leip
hoewel de naam er natuurlijk niet toe doet.

2.
Dit is hem!
Andreas: Hi Folks
rechtsboven: En Face
linksonder: vrije vertaling van "daag!"

3.
rechtsboven: En profil (of liever gezegd van de zijkant)
Andreas: When you can fuck, you're geschlechtsreif, of zoiets (1)
onder: (1) citaat: Albert Visser

4.
Bovenin: En nou uit met dat gefreak. Dit moet een respektabel stripverhaal worden.
Maar hoe kunnen we dat klaarspelen?
Een heel oud grapje toepassen dan maar: een korte levensbeschrijving. Een gag met een baard.
Andreas: Verdomd, moet dat nou!
Andreas: Tussen haakjes, dit burgerlijke interieur is niet van mij hoor, ik ben nog niet gesetteld.
Andreas: Ik ben bij vrienden.
Andreas: Nou ja, dan moet 't maar he

5.
Bovenin: Mijn revolutionaire trekjes traden op de lagere school al aan het daglicht
Onderwijzer: zo kereltje kom jij ook op de grote school?
Onderwijzer: En nu maar goed je best doen he
Leerling: ja meester
Bijschrift: Dit is dus niet onze Andreas maar een andere leerling. Andreas zelf zit inmiddels reeds in het kolenhok

6.
Andreas (vermoedelijk): Ik ga toch zeker geen dingen doen die ik niet wil!

7.
Bovenin: Op latere leeftijd sloot hij zich *niet* aan bij Provo
Andreas: Vrij noemen ze dat
Andreas: Echte vrijheid heeft geen etiket nodig

8.
Bovenin: Zijn ambities reikten verder
Zanger: Niks geen PVDA
Niks geen CDA
Niks geen VVD
En zelfs geen PSP
Ik wil komplete Anarchie!
Andreas (niet in beeld): Goh te gek dat moet ik ook gaan doen

9.
Bovenin: Helaas, hij had...
Andreas: Een stem als een gebarsten spiegel, geen greintje muzikaliteit, geen poen voor een installatie
Andreas: En ook geen zin om te doen wat iedereen al doet

10.
Bovenin: Toen hij twee idioten ontmoette diehun tijd sleten met optreden in humoristiese boekjes...
Adriaan: Hij schrijft ze, maar ik ben de intelligente van ons tweéen
Adriaan: Dat geraaskal zegt al genoeg
Olivier: De innerlijke bewogenheid van mijn "ik" moet zich door het dwangbuis van de burgerlijke conventies een uitweg weten te banen, voor ik al mijn problemen in al hun volle introverte gespletenheid...

11.
Bovenin: had hij zich bijna laten verleiden tot het schrijverschap
Olivier: ...in rijm en ritme zal weten om te zetten met een welhaast fysieke voldoening.
Andreas: Ja ja, ik hoor het al
Andreas: Nou nee, toch maar niet

12.
Bovenin: Enfin, om een lang verhaal kort te maken...
Uithangbord: Inschrijfbureau Vreemdelingenlegioen
Straatnaambord: Zeilstraat
Andreas (zingt): Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula
Onderin: Andreas Leip trok de wijde wereld in

13.
Bovenin: Alweer, helaas...
Recruteur: U begrijpt natuurlijk wel dat u in dat geval overdadige huidbeharing zult moeteen afscheren
Andreas: Wat? Mijn mooie baard en snor er af?

14.
Bovenin: Dat was de laatste druppel
Andreas: Met een frisse, gladgeschoren kin je medemensen naar de andere wereld helpen, kom nou even!
Andreas: Ik zoek het verder zelf wel uit.

15.
Bovenin: Terug naar het heden
Andreas: En zo kwam ik er toe mijzelf vrij te vechten.
(Met excuses aan Leonhard Huizinga,  de bedenker van "Adriaan en Olivier")