Och heden


OCH HEDEN - literair (??Wat is dat? Klinkt wel leuk) blad voor de klub die er net tussen zit. Nette zichzelf respecterende literatoren en andere droogkloten mogen zich zalig blijven rondwentelen in de modderige troep van elitaire literaire week- en maandbladen, of zich verwaardigen om af te dalen tot het nivo van een paar armetierige amateurpubers. Gewone mensen die de ballen verstand hebben van al dat onzingeschrijf dat door iedereen zo hoog geëerd wordt en die er ook geen boodschap aan hebben, mogen proberen of ze het geklooi van een stel psychedelische verwrongen volslagen geschifte geesten kunnen volgen. Maar één opmerking vooraf: denk niet dat cultuur in dit blaadje hoog opgehemeld zal gaan worden. Want wat is cultuur anders dan het geschijt van een stel idioten die last hebben van creatieve diarrhee?

Literatuur, cultuur, artisticiteit, wat zijn het anders dan etiketten die mensen, die menen dat ze er verstand van hebben, plakken op dingen die zij mooi vinden? Holle frasen, er bestaat geen mooi of lelijk, alleen maar mooi - en mooi*er* als je zonodig een onderscheiding moet maken.

Loze kreten, wat kan het ons schelen of iemand iets "mooier" zegt dan iemand anders? Àls-ie 't maar zegt, àls-ie 't maar opschrijft, àls-ie 't maar tekent. Artisticiteit is uitgevonden door mensen die andere mensen nodig hadden om op neer te kijken. Kunst niet weggelegd voor de "gewone" mensen? Gelul afkomstig van een stel idioten die zo graag een elite wilden vormen en er in slaagden de anderen ervan te overtuigen dat het zo was. Okay, wij zijn ook idioten maar wij hebben geen andere mensen nodig om ons tegen af te zetten. Wij zien wel, we doen wel.

En als ons ideaal vervuld is, dan is er geen club meer die "er tussen zit". Dan zijn we allemaal mensen behept met gezond verstand, zodat we beseffen dat we allemaal artiesten zijn, of we nou de hele dag in literaire blaadjes lezen of dikke romans of mooie schilderijen maken of dat we gewoon ons brood verdienen en ons dagelijks leven leiden. En mogen de mensen die zo graag met kunst, cultuur, artisticiteit en dat soort mooie woorden koketteren bij mekaar op een vulkaan gaan zitten en de lucht in vliegen.