Module Reader

Dit programma is bedoeld om de inhoud van een "module" (een digitaal muziek formaat dat ik oorspronkelijk ken van de Commodore Amiga) in leesbare vorm weer te geven zodat je het kunt bekijken zonder het programma te hoeven openen waarmee je het normaliter bewerkt (ook wel bekend als "music tracker"). Deze weergaven worden opgeslagen in één of meer outputbestanden.

Een module is een bestand bestaande uit een aantal samples (of verwijzingen daarnaar), een aantal "patterns", en een lijst met de volgorde waarin de patterns afgespeeld (en desgewenst herhaald) moeten worden. een pattern is een tabel waarin vastgelegd is op welke momenten de verschillende samples moeten worden afgespeeld (eventueel tegelijkertijd).

Voor meer informatie zie https://en.wikipedia.org/wiki/Music_tracker

modreader.png

Hoe te gebruiken:

Geef de naam op van een module bestand. Je kunt er ook een selecteren met behulp van de browse knop en de file dialoog die vervolgens op komt.

klik op``load module`` om hem in het geheugen te laden en de namen van de gebruikte instrumenten op te halen die dan getoond worden in de linker lijst.

Selecteer één of meer namen en klik op -> and <- om ze heen en weer te verplaatsen van de ene lijst naar de andere - het idee is om alle drum samples aan de rechterkant te krijgen en de rest aan de linkerkant.

Selecteer een drum sample en gebruik move up and move down om de positie ervan in de lijst aan te passen. Ik vind het zelf prettig om bepaalde instrumenten altijd op bepaalde plaatsen te hebben, dus ik wil ze graag kunnen verschuiven totdat ze in de juiste volgorde staan.

Om ervoor te zorgen dat alle samples meegenomen worden in de output moeten ze allemaal één of meer letters toegekend krijgen. Je kunt dit doen met assign letter of F2. Omdat sommige samples meer instrumenten kunnen bevatten die op hetzelfde moment afgespeeld worden, moet je aan deze meerdere letters/identificaties toekennen. Overigens, als je output probeert te genereren voordat dit compleet is krijg je een foutmelding.

De directory waar de bestanden worden opgeslagen wordt door de applicatie bepaald en op het scherm getoond, met de mogelijkgheid om die te veranderen.

Om het af te sluiten, klik op create transcription files om bestanden aan te maken met daarin de volgende gegevens:

een samenvatting van de in de module gebruikte samples en patterns:

general-info.png

en tijdschaal met daarop de gecombineerde drum instrumenten uit de rechterlijst:

drum-pattern.png

De volgorde van de instrumenten in de drums transcriptie wordt bepaald door de volgorde van de samples waaraan een enkele letter is toegekend. Als er een element is gebruikt dat alleen maar in combinatie met andere instrumenten voorkomt, wordt er een dummy sample gegenereerd en krijg je de vraag om die op de gewenste positie in de lijst te plaatsen. Mocht blijken dat je het dummy sample toch niet nodig hebben dan kun je het verwijderen (dat kan niet met de werkelijk gebruikte samples).

tijdschalen met de noten die gespeeld worden voor alle instrumenten in de linkerlijst:

melodic-pattern.png

Uiteraard heb ik ervoor gezorgd dat alle functies hun toetesnbord equivalent hebben. Samples verplaatsen doe je met Ctrl + Left/Right/Up/Down, de rest is aangegeven op de buttons. Je kunt ook een overzicht oproepen met F1:

F1-help.png

Omdat ik verschillende bestandstypen wou kunnen vergelijken heb ik ondersteuning voor andere module formaten toegevoegd, zelfs voor non-tracker types zoals MIDI.

Updates

  • wanneer je een sample naar rechts verplaatst kent de applicatie een (wijzigbare) identificatie aan toe en verwijdert die weer wanneer je de sample terug naar links zet. De toekenning wordt wel onthouden en wanneer je de sample daarna weer naar rechts zet wordt dezelfde toekenning gebruikt. Standaard wordt de eerste letter van de naam gebruikt dus wijzigen is af en toe nodig.
  • er zijn wat standaard settings toegevoegd zodat je identificaties kunt vastleggen voor vaakgebruikte drum instrumenten/samples die je niet met de eerste letter van de naam wilt aanduiden, zodat je ze niet elke keer hoeft te wijzigen. Dit geldt ook voor MIDI drum instrumenten. Ook is het mogelijk om hierin de locaties vast te leggen waar de gegevens vandaan gelezen worden of naar toe geschreven moeten worden.
  • om de vergelijkbaarheid te vergroten heb ik het mogelijk gemaakt om de muziek als een doorlopende tijdschaal te tonen in plaats van als afzonderlijke patterns. het is mogelijk om in te stellen hoeveel events er op één regel afgedrukt moeten worden.

Het is ook mogelijk om alle instrumenten en de drums in eenzelfde bestand weer te laten geven. Hiervoor is mogelijk gemaakt dat je de (niet-drums) instrumenten in de linkerlijst kunt reorganiseren zodat je de volgorde waarin ze getoond worden kunt bepalen.