Ashe: handelingen voor bewerken

Hier is het edit menu met een opsomming van de bewerk-acties:

edit menu

En hier nog een keer zoals getoond in het popup menu van een element:

popup menu met edit acties

Bij het aanmaken of wijzigen van een element maak je gebruik van een dialoog waarin je de naam van het element aangeeft alsmede zijn attributen en de waarden daarvan:

edit element dialog

Met de buitenste knoppen kun je een naam-waarde regel voor een attribuut toevoegen of verwijderen; je kunt ze direct in de grid aanpassen. De middelste knop is voor het style attribuut, meer hierover hier


Bij het aanmaken of wijzigen van een tekst gebruik je een dialoog met een tekstvak. Er zijn geen opties voor opmaak, die maak je door nieuwe elementen onder het huidige te maken met een style attribuut of een class waarnaar je in het css stylesheet verwijst, met daaronder de te formatteren tekst.

edit text dialog

Een extra optie is later toegevoegd waarmee je delen van het document kunt de- en reactiveren, door ze tot commentaar te maken of juist niet. Daarvoor is een checkbox in de element - en tekstdialogen toegevoegd. Als je dit toepast op een element dan geldt dat automatisch ook voor de onderliggende elementen en teksten.


Ook heb ik wat mogelijkheden toegevoegd om om te gaan met wat ik noem "IE conditionals". Dit zijn commentaren specifiek voor Internet Explorer die het mogelijk maken om een stylesheet or script te laden afhankelijk van in welke versie van IE je het document bekijkt. Deze weken alleen in het <head> gedeelte van het document.

Om zoiets toe te voegen positioneer je op het element waar de conditie voor moet gelden en kies je de gewenste actie uit het menu, je krijgt dan een dialoog om de conditie op te geven en voilĂ .

Om te verwijderen positioneer je op de conditie en kiest de betreffende optie uit het menu.