Commodore-64/128

 
 
 

Op een begeleidingsdag van de mijn eerste automatiseringscursus (I1) hoorde ik medecursisten praten over ervaringen met homecomputers. Na een tijd lang aarzelen en bedenken welke aan te schaffen kochten we een Commodore 64 en daarna regelmatig tijdschriften om onder andere simpele spelletjes uit over te typen.

Ik begon ook met zelf programmeren met Basic en voorzichtig in assembler. Omdat het geheugen nog niet zo groot was was het bijhouden van registers ook nog goed te doen voor een beginneling als ik, en het sloot leuk aan op een onderdeel in een van de vervolgcursussen.

 
 

Wat ik me hiervan met name herinner is dat ik er ooit een drumcomputer programma voor gekocht heb, dat bestond uit een insteekmodule waar de geluiden, het programma zelf en wat demo's in zaten. Het had een scherm waar je "patterns" kon definieren, wat neerkwam op een drumpatroon over twee maten, die je dan in een ander scherm kon combineren met andere patterns om zo een complete drumpartij in elkaar te sleutelen.

Met wat technieken die ik uit een tijdschrift opduikelde en waarmee je in machinetaal melodietjes kon programmeren, en de het interface-idee van dat drumprogramma, heb ik toen iets gefabriceerd waarmee ik driestemmige arrangementen voor mijn liedjes kon maken.

 

terug naar de indexpagina volgende episode

content and layout created 2010 by Albert Visser contact me