Voortgangsoverzicht

Deze functie inspecteert alle rst bronteksten, en de corresponderende naar html omgezette teksten en de bestanden in de mirror directory en vergelijkt de vastgelegde datum/tijd stempels. In het resulterende overzicht worden de meest recente geaccentueerd getoond.

Dit levert een pagina op die er als volgt uit kan zien:

overview.png