waar is onderwijs goed voor?

Het huidige onderwijs is er niet voor de kinderen. Het is er voor het bedrijfsleven en de economie, niet voor de (een betere) samenleving. Het bedrijfleven doet er juist alles aan om zich aan de samenleving te onttrekken, om geen "last" meer te hebben van de samenleving (waar ze uit voortkomt) Maar omdat het bedrijfsleven zo'n onvermijdelijk integraal deel uitmaakt van de samenleving kan dat helemaal niet. Dat veroorzaakt ook een deel van de "ontwrichting van de maatschappij".

Op 10 mei 2007 heb ik dit ook in mijn pas gestarte blog op My Opera gezet en er nog wat aan toegevoegd:

De laatste tijd zit ik te worstelen met de vraag "Waar is het onderwijs eigenlijk goed voor?". Dat was ook de aanleiding voor deze gedachte, die me inviel voordat ik weer een middagje zou gaan "helpen" op De ParadoX in Vorden (de Iederwijs school waar mijn oudste dochter tegenwoordig naar toe gaat).

---

ik geloof dat ik het weet. Ik ga deze blog ge/misbruiken om alle random gedachten op te schrijven die me zo af en toe te binnen schieten.

Zo las ik vanochtend in de krant dat "onderwijsdeskundigen" vinden dat de kwaliteit van ons onderwijs te laag is omdat het vooral "leuk" zou moeten zijn. Dat roept bij mij als eerste reactie op: en waar vind je dat onderwijs dan voor zou moeten zijn? Kennelijk niet (meer) om mensen af te leveren die goed in hun vel zitten en in staat zijn goede mensen te zijn (of eigenlijk is school daar nooit voor geweest). Want volgens wat zij vinden moet het kennisniveau al aan het eind van de basisschool een bepaalde hoogte bereikt hebben en dient het dus een doel dat niet met de leerlingen te maken heeft.

Wat mij brengt op een volgende associatie: Ik heb het gevoel dat deze samenleving (er) steeds minder is voor degenen die er aan deelnemen. En dat lijkt me raar.